Remont i OST në nst Librazhd, 18 qershor kufizime energjie ne disa zona

Për shkak të remontit të OST në nst Librazhd, në datën 18 qershor gjatë intervalit kohor 06:00-12:00 do të stakohet energjia në këto zona; Ballgjin, Dranovice, Floq, Funarëz, GuraKuq, Kuturman, Babje, Buzgar, Drapata Hotolisht,
Dragostunje, Ferrë, Frarë Hotolisht, Gurekuqe dhe Heci / Xhyrë, Gafërr, Fushe Bushe, Dedashmet, Gurorja, Mirak Katund, Polis, Damjan, Qendër, Rrumbullak, Sheshe, Arrëz Gizaresh, Balëz,
Boravë, Borici, Brazdaj, Gizavesh