Remont në çelësat 10kV në NST Përmet, 27-28 Janar kufizime energjie në disa zona

Për shkak të remontit të parashikuar në çelësat 10kV në NST Përmet, në datat 27-28 janar gjatë intervalit kohor 09:00-15:00 do të stakohet energjia në këto zona në Përmet

Qilarisht, Leshicë, Badlonjë, Gjinkar, Petran, Bënjë, Gostivisht, Ogren, Frashër, Zavalan, Lipivan, Trepozisht, Ogdunan, Delvinë, Kaludh, Tabor, Strëmbec, Pëllumbar, Iljarë, Kanikol, Dracovë, Zhepë, Çarshovë, Biovizhdë, Psillotere, Vllah, Treurat, Bodar, Tremisht, Lupckë, Gosnisht, Kosovë, Kutal, Zleushë, Bual, Kosinë, Rapckë, Piskovë, Mucenjtë, Alipostivan, Raba, Bejkollarë, Odrican, Pagri, Borockë, Qytet Përmet (pjesërisht).