Remont në celësin 110 kV në NST Tirana, 15 Janar kufizime energjie në disa zona në Krujë

Njoftim për abonentët Tiranë

Stakim, data 15 Janar

Për shkak të remontit të parashikuar në celësin 110 kV në NST Tirana, në datën 15 Janar gjatë intervalit kohor 05:00-07:00 do të stakohet energjia në këto zona në Krujë

Lagjet e qytetit: Zim Zenel, Cel, Dedeli, Pazari, Vesel, Berbere, Perlate, Varosh, Dane Fush Madhe, Barkanesh, Subash, Sesere, Barabit, Atl, Gurkuqe, Derede, Pengile,

Fshatrat/Emire, Krastë, Guroret, Llakufe, Hoxhe, Brret, Picrrage, Barun, Sute, Abaze, Nuoj, Mafsheq, Shkrete, Shqeze, Prenolle, Cudhi Zalle, Cudhi Kamp, Kroi Madh,

 Ballias