Remont në disa fidera të NST Përmet, 13 prill pa energji disa zona

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, në datën 13 prill gjatë intervalit kohor 09:00-15:00 do të kryhen punime në disa fidera të NST Përmet.Pa energji do të mbeten këto zona në Përmet:

Pjesërisht: Qilarisht, Leshicë, Badlonjë, Gjinkar, Petran, Bënjë, Gostivisht, Ogren, Frashër, Zavalan, Lipivan, Trepozisht, Ogdunan, Delvinë, Kaludh, Tabor, Strëmbec, Pëllumbar, Iljarë, Kanikol, Dracovë, Zhepë, Carshovë, Biovizhdë, Psilloterë, Vllah, Treurat, Bodar, Tremisht, Lupckë, Gosnisht, Kosovë, Kutal, Zleushë, Bual, Kosinë, Rapckë, Piskovë, Mucenjtë, Alipostivan, Raba, Bejkollarë, Odrican, Pagri, Borockë