Remont në disa fidera të NST Peshkopi, 30 shtator kufizime energjie në disa zona në Peshkopi

Në vijim të masave për mirëmbajtjen e rrjetit të shpërndarjes, në datën 30 shtator gjatë intervalit kohor 10:00-14:00 do të kryhet remont në disa fidera të NST Peshkopi.

Pa energji do të mbeten pjesërisht këto zona:

Lagjia Kamen/Qytet Peshkopi si dhe fshatrat Limjan,Verenjt, Radishtë,Bellevë,Zagrat/Peshkopi, Kander, Kastriot , Kishavec , Rashnopojë, Sohodoll