Remont në disa fidera të NST Rrogozhinë, 24-25 shkurt pa energji disa zona në Kavajë

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, në datat 24-25 shkurt do të kryhen punime në disa fidera të NST Rrogozhinë gjatë intervalit kohor 10:00-14:00.Pa energji do të mbeten këto zona në Kavajë

24 shkurt

Pjesërisht: Rrogozhinë, Sinaballaj, Karine, Dragonj, Rozenj, Senametaj, Lagjia “Katier”

25 shkurt

Pjesërisht: Rrogozhinë, Bishti i Zhurit, Gose, Kalush, Lekaj, Methasanaj, Hemenrai, Thartor, Rrostej, Damarkaj, Gjysenkonie