Remont në disa fidera të NST Rrogozhinë, 8 dhe 11 në disa zona në Rrogozhinë

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, në datat 8 dhe 11 nëntor gjatë intervalit kohor 00:00-14:00 do të kryhen punime në disa fidera të NST Rrogozhinë:

8 nëntor

Rrogozhinë, Sinaballaj, Karinë, Dragonj, Rozenj, Senametaj, Lagjia Katier, Bishti I Zhurit, Gose, Kalush, Lekaj, Met’hasanaj, Hemenrai, Thartor, Rrostej, Damarkaj, Gjysenkonie

11 nëntor

Pjesërisht: Rrogozhinë, Sinaballaj, Karinë, Dragonj, Rozenj, Senametaj, Lagj Katier, Bishti I Zhurit, Gose, Kalush, Lekaj, Met’hasanaj, Hemenrai, Thartor,Rrostej, Damarkaj, Gjysenkonie