Remont në linjat 35 kV te Heceve Lozhan-Hece Shales dhe Lozhan-Hec Strelca, 7 janar kufizime energjie në disa zona në Korçë

Me kërkesë të Gjoka Konstruksion Energji shpk e cila do të kryejë remont në linjat 35 kV te Heceve Lozhan-Hece Shales dhe Lozhan-Hec Strelca, në datën 7 janar gjatë intervalit kohor 08:00-16:00 do të stakohet energjia në këto zona në Korçë: Velçan, Strelce,Moglice, Lozhan, Senisht, Tresove