Remont në linjën 110 L110-33 Hec Fierzë – Gropaj – B.Curri. 22 tetor kufizime energjie në disa zona

Njoftim për abonentët Tropojë

Stakim i datës 22 Tetor

Për shkak të remontit të parashikuar nga OST në linjën 110 L110-33 Hec Fierzë – Gropaj – B.Curri, për 60 minuta do të stakohet energjia në këto zona në Tropojë
Fushë Lumi, Llugaj, Jelicaj, Mukovë, Vushniqë, Gurinë, Mahalla e Epërme, Hysaj, Luzhë, Vlad Fushë, Demaliaj, Zherkë, Isufaj, Qorraj, Shulla Rushtë, Vilic, Rodogosh, Visocë, Berishë, Breg-Pac, Mash, Dojan, Gjurë, Markaj, Melush, Breqan, Dubrovë, Blladë, Rosujë, Dunishë, Fagjë, Vatoc, Vidrice, Bujan, Dunishë, Livadhi i Turkut, Ranxa Gri, Rakic Gri, Pec Mekaj Gri, Demushaj, Vindi, Cërrnicë, Rrogom Fshat, Zekaj, Rragam Qendër, Bujlgecaj, Gjemakaj, Rrusaj, Qillaj-Begaj, Begaj, Babine, Lushaj, Madan, Rruga e Gashit, Kovac, Qelaj, Myhejan, Gosturan, Kërrnajë, Zhenaj, Kuarci, Shkezen, Qelaj, Sopot, Berhasaj, Ahmataj, madane, Shumicë, Nakaj, Kojel-Shpati, Astë, Kojel, Sylaj, Lumesh, Tafaj, Vicidol, Pitomine, hasan Muzia, Lugu i Zi, Boshnjak, Qelak, Aliaj, Sallah, Kaminice, Dogana Qafë-Morinë, Padesh,
Lushaj, Boshnjak, Treshnjevë, Buqinë, Kucaj, Papaj Hagjia, Kucanë, Dellas, Qeli, Fushë Lumë, Koje, Murataj, Toskaj ,Dedaj, Dollapaj, Parku, Sharra, Ujërat, Rustemaj, Biberaj, Oruqaj, Grac, Qokaj, Shoshan, Demaj, Këlcyrë, Kika, Kollatë, Valbonë, Quku i Dunishës, Breg, Rranxë,
Llom, Gjelaj Toskaj, Gjon Gecaj, Nimaj, Partizan, Gjyryq, Lloqi,
Gjyryq 2, Btosh, ShënGjergj, Lekbibaj, Gjonpepaj, Dushaj i Poshtëm

Dushaj i Epërm, T’Pla, Degë.
Zona pa energji në Shkodër/ Blerim, Dardhë, Mezi, Miliska,
Bugjon, Fierzë, Iballë, Mërtur