Remont në linjën 35 kV Patos-Ballsh, 1-2 nëntor kufizime energjie

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, në datat 1-2 nëntor do të kryhen punime në linjën 35 kV Patos-Ballsh. Pa energji do të mbeten këto zona në Fier:

1 nëntor/06-08:00

Ballsh, Usojë Kalenjë, Greshicë, Astir & Kompani, Ladi Sulaj, Stacioni i Trenit,Dukas, Drenov Fushë, Belishovë, Lapulec, Ngrancie, Visok, Lofkend, Cycen, Panahor, Ngracan, Riban, Cfir, Metoh, Aranitas, Kalenjë

2 nëntor/ 06:00- 14:00

Drenie, Gjinaqarë, Siqec, Ruzhdie, Patos Fshat, Kasnicë, Lalar, Gjorgoz, Lagjet: Margllic, Dukas,

2 nëntor/ 06:00- 08:00

Pika Shpërndarëse Ballsh, Ballsh, Usojë, Kalenjë, Greshicë, Astir & Kompani, Ladi Sulaj, Stacioni Trenit, Dukas, Drenov Fushë, Belishovë, Lapulec, Ngrancie,Visok, Lofkend, Cycen, Panahor, Ngracan, Riban, Cfir, Metoh, Aranitas, Kalenjë, Fider Nafte, pjeserisht fshat Visoke, Ballsh Lagjet: E RE, 1 Maj, Griz, Transport, Drenie, Gjinaqarë,Siqec, Ruzhdie, Patos Fshat, Kasnicë, Lalar, Gjorgoz, Margllic, Dukas, Naftetari