Remont në linjën 35kV Gjirokastra 2 – Grapsh, 7 janar kufizime energjie në disa zona në Gjirokastër

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, në datën 7 janar gjatë intervalit 05:30-06:00 do të kryhen punime në linjën 35kV Gjirokastra 2 – Grapsh. Pa energji do të mbeten këto zona në Gjirokastër:

Sektori Nepravishte, Drino, Labovë, Suhë, Ish Komunat Zagorie, Polican, Zona Reza e Zeze, Derviçan, Fshati Grapsh, Komuna Dropulli I Poshtem, Komuna Dropulli I Siperm dhe konsumatoret private : Subjektet private 35/0,4kV Veko, Epipllo Dekor, Morpak, Elka, Gjirofarma, Kakavija, Amita, Pallas, Dervican, Alfa sh.a. (Glina), Dogana Kakavije. Subjektet private 35/0,4kV Teknotrof, Fresh, “Partner Ballkanika”, woodpacker