Remont në Linjën 35kV L30 – 12/2 Povelcë – Hoxharë, në datën 21 maj kufizime energjie në disa zona në Fier

Për shkak të remontit të parashikuar në Linjën 35kV L30 – 12/2 Povelcë – Hoxharë, në datën 21 maj gjatë intervalit kohor 07:00-08:00/16:00-17:00 dhe 08:00-16:00, do të stakohet energjia në këto zona në Fier

Pojan, Hoxharë e vjetër, Dërmenas, Hoxharë, Seman, Topoj