Remont në linjën 35kV L30-37/1 Bulqizë-Krastë- Bater, 13 Nëntor pa energji disa zona

Për shkak të punimeve ta planifikuara që do të kryhen në linjën 35kV L30-37/1 Bulqizë-Krastë- Bater, në datën 13 Nëntor do të stakohet energjia gjatë intervalit kohor 10:00-16:00.
Pa energji do të mbeten: Ish Komuna Krastë, Gjon, Peshk, Lenë, Thekna, Melsu, Lugu i Thellë, Qarrë, Staveç, Miniera Karap Lika, Fabrika e pasurimit Bater, HEC-et: Martanesh, Lena 1+2, Peshk, Ballenjë, Koka.