Remont në linjën 35kV L30-41/1 Rrëshen – Kacinar, 16 tetor kufizime energjie në disa zona Mirditë

Për shkak të remontit të OSHEE në linjën 35kV L30-41/1 Rrëshen – Kacinar, në datën 16 tetor do të ketë kufizime të energjisë elektrike në disa zona të Mirditës.
Punimet do të kryhen gjatë intervalit kohor 09:00-15:00.
Bashkia Rrëshen (Spitali dhe policia), Ndërfushaz, Shtanë, Kalanjan, Gëziq, Kodër Rrëshen, Ndërfan, Tarazh, Mollaj, Trojzë, Prosek, Jezull, Sheshaj, Lurth, Kazaq, Rrushkull, Shtrezë, Qafvorrëz, Bukmirë, Shtuf, Kaçinar, Arrëz, Kuzhnen, Ungrej, Fregen, Kalur, Kalivac, Kashnjet, Gjobardhaj, Simon, Karricaj, Shpërdhazë, Qendër, SMT, dhe Ujësjellësi.