Remont në linjën 35kV L30-43 Peshkopi – Fushë Aliaj, 5 Nëntor kufizime energjie në disa zona në Dibër

Njoftim për abonentët #Dibër

Stakim, data 5 Nëntor

Për shkak të remontit të planifikuar në linjën 35kV L30-43 Peshkopi – Fushë Aliaj, në datën 5 Nëntor gjatë intervalit kohor 10:00-13:00 do të stakohet energjia në këto zona në Dibër

Arras, Fushë Çidhen, Lazrej, Mustafë, Fushë Aliaj, Rrethas, Sina e Poshtme dhe e Sipërme, Fushë Çidhen, Bllicë, Kullas, Radomir, Sllovë, Shumbat, Kalisi , Bushtrica, Caja, Zalldardhë, Reç, Lurë, Ndërshen, Tejmollë, Verri, Arren, Lajthizë