Remont në linjën 35kV L30-50 Shkodra 2 – Velipojë, 28 janar kufizime energjie në disa zona

Për shkak të remontit të detyruar në linjën 35kV L30-50 Shkodra 2 – Velipojë, në datën 28 janar do të stakohet energjia në këto zona në Shkodër

\07:00-07:30/16:30-17:00

Zues, Oblikë, Muriqan, Hidrovor, Trush, Samrish, Dajç, Belaj, Pentar, Shirq, Mushan, Gramsh, Sukaj

07:00-17:00

Reç i Ri, Reç i Vjetër, Boks i Ri, Gaduç, Mali Kolaj, Gomsiqe, Ças, Luarzë, Mbi Sukë, Rrjoll, Plazh Velipojë