Remont në linjën 35kV L30 – 63 Korçë – Gjanç dhe në NST Gjanç, 8 shtator kufizime energjie në disa zona në Korçë

Për shkak të remontit të planifikuar në linjën 35kV L30 – 63 Korçë – Gjanç dhe në NST Gjanç,  në datën 8 shtator gjatë intervalit kohor 09:00-12:00 do të stakohet energjia në këto zona në Korçë

 Voskop, Dërsnik, Polena, Kamenicë, Dvoran, Bellovodë, Rehovë, Lubonjë,

Vithkuq, Brozdovec, Leshnjë