Remont në linjën 35kV L30-64 Hec Vau i Dejës – Koman, Pukë – Koman, 26 tetor kufizime energjie në disa zona

Për shkak të remontit në Stakim dhe tokezim te Zbarrave 35kV ne N/stacionin Koman, në datën 26 tetor do të ketë stakime të energjisë elektrike, gjatë intervalit kohor 10:00-15:00.
Pa energji do të mbeten këto zona në Shkodër: Koman, Karmë, Gegaj, Haxhiaj, Pecaj, Palaj, Vukjakaj, Vukaj, Barcolle, Qerret, Vile, Telume, Kishe Arre, Luf, Qerret, Gomsiqe, Kçire, Vrrith, Kaftalle, Korthpule, Dush, Qerret i Vogël,