Remont në një nga fiderat e NST Selitë dhe NST TEC, 1 mars pa energji disa zona në Tiranë

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, sot do të kryhen punime në një nga fiderat e NST Selitë dhe NST TEC do të mbeten pa energji këto zona në Tiranë:

12.30-15:00.

Pjesërisht: Rruga “Androniqi Zengo Antoniu” , pranë shkollës “Dhori Leka”

13:00-15:00

Pjesërisht: Zona pas Kombinatit tekstil, rruga “Nikolla Shurbani”