Remont në NST Banjë dhe NST Kajan, 4 dhe 7 shkurt, kufizime energjie në disa zona në Elbasan

Për shkak të remontit të parashikuar në NST Banjë dhe NST Kajan, në datat 4 dhe 7 shkurt gjatë intervalit kohor 10:00-14:00 do të stakohet energjia në këto zona në Elbasan

4 shkurt/Ish komuna Gostimë, Shtëpanjë, lagjia “Lënge”, ish-komuna Klos, fshati Floq, lagjia Lamçallarët, Banjë e Vjetër

7 shkurt/Kajan, Gjolenë, Turbull, Gjinuk, Lisaj, Dragot, Deshiran