Remont në NST Koman, 12-13 prill pa energji disa zona në Shkodër

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, në datat 12-13 prill gjatë intervalit kohor 10:00-16:00 do të kryhen punime në NST Koman. Pa energji do të mbeten këto zona në Shkodër

12 prill

Pjesërisht: Koman, Karme, Gegaj, Haxhiaj, Pecaj, Palaj, Vukjakaj, Vukaj, Barcolle, Qerret, Vile, Telume, Kishe Arre, Luf, Qerret, Gomsiqe, Kçire, Vrrith, Kaftallë, Korthpulë, Dush, Qerret i Vogël

13 prill

Shtoj i Ri, Shtoj i Vjetër, lagjia “Kiras”, Lopcej, Boric, Dobrac, Ndermarrja Pularise Elvis.