Remont në NST Kombinat Berat dhe për ndërtimin e linjës së re Kuçovë – Kajan, 4-6 maj kufizime energjie në Berat dhe Kuçovë

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, në datat 4-5 maj gjatë intervalit kohor 09:00-13:00 do të kryhen punime në NST Kombinat Berat.

Pa energji do të mbeten këto zona në Berat

4 maj

Pjesërisht: Otllak, Lumas, zona Kombinat Berat, Moravë, Orizaj, Kazazi, Velabisht,Remanic, Starovë, Konfeks shpk, “Marlotex”, Fabrika e Sallamit

5 maj

Pjesërisht: Poshnje, Kuçovë, biznese Private (Gurore)

6maj/08:30-17:30

Remont i OST për ndërtimin e linjës së re Kuçovë – Kajan

Pjesërisht: Kozarë, Perondi, Ferma Partzani, Gegë, Avaleas, Fider Nafte, Poshnjë, Arrëz, Çiflik, Koraqet, Dhanet, Tafallaret, Tolanjaket, Katermaja, Pellumb Zyla, ‘Tafi Skendo”,Fier-Mimar, Bozok, Salc Kozare, Ferras, Rrogozet, Sallanjaket, Polovinë,Drize, Kaldaja, Frashër, Dikater, 11 Shkurti, “Tafil Skèndo”, “Llukan Prifti”Bashkia Kucove