Remont në NST Krastë dhe NST Batër, 13-15 tetor kufizime energjie në disa zona në Bulqizë

Për shkak të remontit të parashikuar në NST Krastë, NST Shupenzë dhe NST Batër, në datat 13-15 tetor gjatë intervalit kohor 10:00-14:00 do të stakohet energjia në këto zona në Bulqizë

13 tetor/Krastë, Melsu, Lugu i Thellë, Gjon, Peshk, Lenë, Thekna, Qarrë, Staveç

14 tetor/Fabrika pasurimit Batër

15 tetor/Zall Strikçan, Zallë Sopot, Sopot, Sofracan, Çerenec, Llodomericë, Okshtun, Trebisht, Gollobordë, Gjoric, Zerqan, Ostren i Madh, Gjoricë, Boçevë, Okshatinë, Shupenzë, Zogaj, Shupenzë