Remont në NST Librazhd, 20 janar kufizime energjie në disa zona në Librazhd

Për shkak të remontit të parashikuar për energjizimin e transformatorit të Fuqisë 110/35/10kV, 20MVA në NST Librazhd, në datë 20 janar gjatë intervalit kohor 09:00-16:00 do të stakohet energjia në keto zona në Librazhd

Orenjë, Ballgjin, Dranovice, Floq, Funarëz, GuraKuq, Kuturman, Babje, Buzgar, Drapata Hotolisht, Ferrë, Dragostunje, Frarë, Gurekuqe dhe Heci / Xhyrë, Gafërr, Fushe Bushe, Dedashmet, Gurorja, Mirak Katund, Polis (Damjan, Qendër, Rrumbullak, Boravë, Arrëz Gizaresh, Balëz, Gizavesh, Borici, Brazdaj