Remont në NST Lozhan dhe në linjën 35kV Korçë – Bilisht, 18 nëntor kufizime energjie në disa zona në Korçë dhe Devoll

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, në datën 18 nëntor do të kryhen punime në NST Lozhan dhe në linjën 35kV Korçë – Bilisht. Pa energji do të mbeten këto zona në Korçë dhe Devoll.

10:00-13:00

Velçan, Strelcë, Moglicë

10:00-14:00

Qendër, Bitinckë, Miras, Kapshticë,  Bilisht, Liqenas, Progër, Pojan, Hoçisht,

Vranisht, Stropan, Vishocicë, Baban