Remont në NST Kajan, 5 shkurt kufizime energjie në disa zona në Elbasan

Nē vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, në datën 5 shkurt do të kryhen punime në NST Kajan gjatë intervalit kohor 07:30-17:30. Pa energji do të mbeten këto zona në Elbasan

Pjesërisht: Kajan, Gjolenë, Turbull, Gjinuk, Lisaj, Dragot, Deshiran