Remont në NST Patos, 2 nëntor kufizime energjie në disa zona në Fier

Për shkak të investimit në NST Patos, në datën 2 nëntor do të stakohet energjia në disa zona në Fier:

06:00-14:00

Margllic, Dukas, Naftetari, Drenie, Gjinaqar, Siqec, Ruzhdie, Patos Fshat, Kasnic, Lalar, Gjorgoz

09:00-16:00

Konsumatori privat “Sera”, Levan, Bishan, Cerven, Bocova, Qarre, Ferras, Bashkim, Pish Poro