Remont në NST Përmet, 12 Nëntor kufizime energjie në disa zona në Përmet

Njoftim për abonentët #Përmet

Stakim, data 12 Nëntor

Për shkak të remontit të parashikuar në NST Përmet, në datën 12 Nëntor gjatë intervalit kohor 08:00-16:00 do të stakohet energjia në këto zona në Përmet

Qilarisht, Leshicë, Badlonjë, Gjinkar, Petran, Bënjë, Gostivisht, Ogren, Frashër, Zavalan, Lipivan, Trepozisht, Ogdunan, Delvinë, Kaludh, Tabor, Strëmbec, Pëllumbar, Iljarë, Kanikol, Draçovë, Zhepë, Çarshovë, Biovizhdë, Psilloterë, Vllah, Treurat, Bodar, Tremisht, Lupckë, Gosnisht, Kosovë, Kutal, Zleushë, Bual, Kosine, Rapckë, Piskovë, Mucenjtë, Alipostivan, Raba, Bejkollare, Odrican, Pagri, Borockë