Remont në NST Përparim, 9 korrik kufizime energjie në disa zona në Elbasan

Për shkak të remontit të parashikuar në NST Përparim, në datën 9 korrik gjatë intervalit kohor 10:00-14:00 do të stakohet energjia në këto zona në Elbasan

Përparim, Bicaj, Garrunjë, Lisnaj, Përparim qendër, Pajov, Bishqem, Cacabez, Cengele, Gryksh, Hazgjok, Haspirej, Lazaren, Paulesh, Vidhas-Halgjer, Lolaj, Pajovë qendër