Remont në NST Peshkopi dhe NST Fushë Aliaj, 27 tetor kufizime energjie në disa zona në Peshkopi

Në vijim të masave të marra nga OSSH për fuqizimin e rrjetit, në datën 27 tetor do të kryhen punime në NST Peshkopi dhe NST Fushe Aliaj.

Pa energji do të mbeten këto zona në Peshkopi:

Pjesërisht: Fushë Alie, Arras, Reç, Lurë, Sllovë, Kala e Dodës, Aran, Plloxhan, Kthell-Matit (pjese), qyteti Peshkopi, Limjan, Verrenjt, Radishtë, Lagjia “Dobrovë”, Bugjunec, Luzni, Selishtë, Brezhdan, Cetush, Fushë Muhurr, Muhurr Qendër, Ushtelenzi, Zdojan, Tomin, Borovjan, Kandër, Kastriot, Zalldardhë, Kishavec, Rashnopojë, Sohodoll, Kamen, Arras, Fushë Çidhen, Lazrej, Mustafë, Fushë Aliaj, Rrethas, Sina e Poshtme, e Sipërme, Bllicë, Kullas, Radomirë, Sllovë, Shumbat, Zalldardhë,Reç, Lurë, Ndërshen, Tejmollë, Verri, Arren

Kukës/ 09:00-13:00

Bushtrica, Kalisi, Caja, Lajthizë

10:30-16:00     

Arras, Fushë Çidhen, Lazrej, Mustafë, Fushë Aliaj, Rrethas, Sina e Poshtme dhe e Sipërme, Bllicë, Kullas, Radomirë, Sllovë, Shumbat (Zona Peshkopi; Kalisi , Bushtrica, Caja (Z. Kukesit), Zalldardhë, Reç, Lurë, Ndërshen, (Z. Peshkopi); Tejmollë, Vërri, Arren, Lajthizë (Z. Kukesit)