Remont në NST Shkodra 3 dhe NST Bushat 2, 13 dhe 16 tetor kufizime energjie në disa zona në Shkodër

Për shkak të remontit të parashikuar në NST Shkodra 3 dhe NST Bushat 2, në datën 13 tetor dhe 16 tetor, do të stakohet energjia në këto zona në Shkodër

13 tetor/ 10:00-15:00

Lagjia Kiras

16 tetor/09:00-12:00

Ashtë, Kosmaç, Bushat, Velipojë