Remont në NST Smokthinë dhe NST Amonicë, 20-22 tetor kufizime energjie në disa zona në Vlorë

Për shkak të remontit të parashkikuar në NST Smokthinë dhe NST Amonice, në datat 20-22 tetor gjatë intervalit kohor 08:00-16:00 do të stakohet energjia në këto zona në Vlorë

20 tetor/Lepenicë, Brataj, Tërbac, Gjorm, Gumenicë, Fush Gumenicë, Sye kuqe, Brusnjë, Kote, Mesaplike, Hore, Vranisht

21 tetor/Amonice, Rama, Ploce, Kasaj, Vajze, Pete, Hyso Verdhe, Mallkegje, Blushe, Lezhane

22 tetor/Lepenice, Gjorm, Gumenice, Fush Gumenice, Sye kuqe, Brusnje, Kote, Brataj, Terbac, Mesaplike, Hore, Vranisht, Fush Brataj, Ramice, Velce, Verbase, Matogjine, Boderi, Bashaj