Remont në NST Smokthinë-Gjorm, 8 prill kufizime energjie në disa zona në Vlorë

Në vijim të punimeve për rikonstruksionin e rrjetit të Tensionit të Mesëm, ku jane parashikuar rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll ABC në NST Smokthinë-Gjorm, në datën 8 prill gjatë intervalit kohor 08:00-15:30, do të stakohet energjia në këto zona në Vlorë:

Lepenicë, Gjormë, Gumenicë, Fushë Gumenicë, Sye Kuqe, Brusnje, Kote