Remont në zbarrat 6kV të nënstacionit Amonicë, 12 Shkurt pa energji disa zona në Vlorë

Për shkak të punimeve në zbarrat 6kV të nënstacionit Amonicë, në datën 12 Shkurt gjatë intervalit kohor 09:00-15:00, do të stakohet energjia elektrike në këto zona: Amonicë, Rama, Plocë, Kasaj, Vajzë, Petë, Hyso Verdhë, Mallkegje, Blushë, Lezhanë.