Remontet në disa nënstacione në Vlorë, 7, 9-10 maj kufizime në disa zona

Njoftim për abonentët Vlorë
Stakime më 7, 9-10 maj

7 maj, punime në Nst Kocul, 08:00-16:00
Kocul, Veshdanisht, Peckatre, Treblove, Gernec, Vllahine, Kropishte, Shametaj, Fengje, Peshkpi, Penkove, Amonice, Rama, Ploce, Kasaj, Vajze, Pete, Hyso Verdhe, Mallkegje, Blushe, Lezhane, Karbunare, Gorisht, Musta Rexhepaj, Aderaj, Dushkarake, Gjonaj, Golimbase, Sevaster

9 maj, punime në Nst Amonicë, 08:00-16:00
Nafta, Rama, Ploce, Kasaj, Vajze, Pete, Hysoverdhe, Mallkegje, Blushe, Lezhane

10 maj, punime në Nst Tec Vlorë, 08:00-16:00
lagjia “10 Korriku”, “Isa Boletini”, “Hajro Cakërre”, “29 Nëntori”, Prefektura, Kinoteatri, Gjykate Vlore, qendra Studentore, Ambulanca Qendrore, Prokuroria, Kanina