Remontet në nst Polican, kufizime energjie në disa zona në Corovodë

Për shkak të remonteve të planifikuara në nst Polican, në datën 17 shtator, nga ora 10:00 deri në orën 14:00 do të ketë kufizime energjie elektrike në këto zona:
Bargullas, Nishovë, Novaj, Provonik, Kalluç, Serat Poliçan, Ujësjellësi Poliçan, Mbrakull, Bashkia Poliçan, Furra e Celikut, Uzina Polican, Ish Komunat Tërpan, Torozhan, Tuneli, Uzina, Spitali, Policia, Ish Spitali Vjetër, Vodafon, qyteti Skrapar, Frigoriferi, konservat, Policia, Çerenisht, Nishicë, Veleshnjë, Ujësjellësi Sharovë, Potom, Çepan, Backë, Kreshovë, Lepan, Leshnjë, Gjorgovë, Tomorricë, Spitali,
Ujësjellësi, Turizmi, Telekomi, Store, Vërzhezhë, Munushtirë,
Kakruk, Spatharë, Krorëz, Stacioni i Pompave, Dobrushë, Bogovë.