Remontet në rajonin e juglindjes, 06-10 mars kufizime energjie në disa zona

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE, njofton se për shkak të punimeve të planifikuara në kuadër të investimeve në rrjetin e shpërndarjes, do të ketë kufizime energjie në disa zona të juglindjes në datat 06-10 mars.

06-07 mars
Punime në nstacionin Kafaraj

ora 09:00-15:00
Zonat pa energji në Fier: Ade, Frakull e Vogël, Kashisht, Sheq, Ujësjellësi Ade, Levan, Bishan, Cerven, Bocova, Qarrë, Ferras, Bashkim, Pish Poro.
Aliban, Akerrni, Shakaj, Novoselë, Stacioni i pompave të ujit, ish-komunat Levan dhe Frakull.

Punime në n/stacioni Mifol
06 mars ora 09:00-15:00
Zonat pa energji në Fier: Ade, Frakull e Vogël, Kashisht, Sheq, Ujësjellësi Ade

08 mars, ora 09:00-15:00
Punime në nstacionin Libofshë
Zonat pa energji në Fier: Komuna Libofsh, Adriatik, Dermenas, Metaj, Has-turkas, Vanaj, Ujësjellësi, Gorres, Gopollasi, Kolkondasi, Rreth Libofsha Qendër, pompat e ujit Vajkan, Agim, Avaleas, Goshdare, Daullas, Rrungaj, Xhepaj.

10 mars, ora 09:00-15:00
Punime në nstacionin Karavasta
Zonat pa energji në Lushnjë: Hidrovori dhe Sektori i Lagunës Karavasta

07 mars ora 09:00-15:00
Punime në nN/stacionin Amonicë
Zonat pa energji në Vlorë: Amonicë, Rama, Plocë,
Kasaj, Vajzë, Pete, Hyso Verdhë, Mallkegje, Blushe, Lezhane.

08 mars, ora 09:00-15:00
Punime në nstacionin Gorisht
Zonat pa energji në Vlorë: Karbunarë, Musta Rexhepaj,
Aderaj, Dushkarakë, Gjonaj, Gorisht, Golimbase, Sevaster

09 mars 09:00-15:00
Punime në nstacionin Gjirokastër 1
Zonat pa energji në Gjirokastër: Viroi, Komuna Cepo, Picar dhe Odrie

nga data 06/03/2017 deri ne daten 10/03/2017 si me poshte.