Remontet në rajonin Juglindor, kufizime energjie në datat 25-29 qershor

Në kuadër të masave për mirëmbajtjen e rrjetit, drejtoria e Divizionit të Shpërndarjes në kompaninë OSHEE ka planifikuar remontet në rajonin e Juglindjes, konkretisht në këto nstacione:

25 qershor, remont në nst Kucovë në intervalin kohor 10:00- 14:00.

Pa energji: Rajoni i Policisë, Bashkia Ura Vajgurore, Urë Vajgurore, fshati Guri i Bardhë

25-28 qershor, remont në nst Vranisht, ora 09:00- 13:00.

Pa energji: komuna Progër, Komuna Pojan, Hoçisht, Vranisht, Stropan, Vishocicë, Baban.

28 qershor, remont në nst Kombinat, Berat, ora 10:00- 14:00.
Pa energji: Komuna Velabisht dhe Fshatrat: Remanic, Starovë,
Komuna Otllak, Fshatrat Morave, Orizaj, komuna Lumas, Zona Kombinat Berat.