Remonti i OST në celësat 20 kV në n/stacionin Tirana 1 220kV, pa energji disa zona në Tiranë

Për shkak të remontit të OST në Celësat 20kV në N/stacionin Tirana 1 220kV,për rinovimin e mbrojtjeve në Zbarrat 20kV, në datën 3 tetor do të stakohet energjia elektrike në nst Tirana 1.
Punimet do të kryhen gjatë intervalit kohor 01:00-05:00.
Pa energji do të mbesin:
me stakim te Celesave 20kV te Fidrave A13,
dhe A15 ne N/stacionin Tirana 1 220kV,
ne date 03/10/2018 si me poshte :Zona e Spitalit Ushtarak,
Privat ( Edil Centro, Univers AL). Zona e Bathores, Reparti Ushtarak 1006.