Remonti i OST në linjën Cërrik – Belsh, 14 tetor kufizime energjie në disa zona në Elbasan

Për shkak të remontit të parashikuar nga OST në linjën Cërrik – Belsh, në datën 14 tetor gjatë intervalit kohor  09:00-14:00 do të stakohet energjia në këto zona në Elbasan      

Belsh, lagjet: “Tafan”, “Pep”, “Shtith”, “Dervish”, “Seferan”, Trojas, Shkendi, Qafë Shkallë, Përroi i Zi, Rrasë e Sipërme, Rrasë e Poshtme, Shegas, Pajalli, Shoshkë, Hystë, Pokgjen, Abaz, Shkoz, Stanaj, Cepë, Merhoj, Hysë, Përparim, Bicaj, Garrunjë, Lisnaj, Pajov, Bishqem, Cacabez, Cengelë, Gruksh, Hazgjok, Haspirej, Lazaren, Paulesh, Lolaj, Vidhas-Halgjer, Gjocaj, Bardhas, Kurtaj, Osmanshej, Rrumbullak, Celehakaj, Shezë, Algjinaj, Pekishtë, Korthnek, Vasha, Qyteti Peqin, Capanaj, Palaj