Remonti i OST në NST Përrenjas, 5 dhe 8-9 qershor kufizime energjie në disa zona në Librazhd

Njoftim i OST për abonentët #Librazhd
Stakim, 5 dhe 8 qershor

Për shkak të remontit të parashikuar nga OST në anën 110 kV të NST Përrenjas, në datat 5 dhe 8-9 qershor do të stakohet energjia në disa zona në Librazhd
Më poshtë gjeni oraret dhe zonat e prekura nga ky remont

5 qershor/ 07:30-15:30

8-9 qershor/ 07:30-11:30

 Komuna Proptisht Pogradec, Komuna Stravaj fshatrat Dritaj Kromi,

 Kabina 5, Miniera, Rastan, Prrenjas, Fshat qendër, Shqiponjë, Stranik,
 Stravaj, Vishok, Skroskë, Peshtan, Pishkash, Selishtë, Varovë, Luqinjë,
 Miniera e Kromit, Ish Komunat Qukës, Rrajcë, fshatrat Bardhaj, Kotodesh,
Rrajcë Fushë, Kovanik, Skënderbej, Sutaj, Urakë, Pocivallë, Katjel,
 Dogana Qaf Thanë, Biznese