Remonti në linjën 35kV L30-26 Korçë – Maliq, kufizime energjie në disa zona në Korçë

Për shkak të punimeve që do të kryhen në linjën 35kV L30-26 Korçë – Maliq, në datën 12 qershor nga ora 10:00-15:00 do të ketë kufizime të energjisë elektrike në disa zona në Korçë.
Pa energji gjatë këtij intervali kohor do të jenë: Bashkia Maliq, ish Komuna Libonik, Vloçisht, Drithas, Ploçisht, Babjen,
shtëpia e Oficerave, ish-komuna Podgorie, Sheqeras, Rëmbec, Orman, Drithas, ish-komuna Pirg, Fabrika e alkoolit, Fabrika e Përpunim Drurit, Velçan, Strelcë, Moglicë, Lozhan, Senisht, Tresovë, Miniera Rosover.