Remonti në nënstacionin Ballaj, 10 maj kufizime energjie në disa zona në Kavajë

Njoftim i OST për abonentët Kavajë

Stakim i datës 10 maj

Për shkak të remontit të OST në nënstacionin Ballaj, në datën 10 maj do të stakohet enerrgjia elektrike gjatë intervalit kohor 08:00-16:00 në këto zona në Kavajë:
Ballaj, Greth, Greth i mesëm, Spille, Plazhi i Gjeneralit, Zhabjak, Corum, Beden, Kryevidh