Tarifat e miratuara nga ERE për periudhën 1 Prill – 31 Dhjetor 2017


Tarifat e miratuara nga ERE për periudhën 1 Prill – 31 Dhjetor 2017