Avari në linjën e OST 110kV L110-20/2 Komsi Burrel – Bulqize, 11 Shkurt pa energji disa zona

Për shkak të një avarie në linjën L110-20/2 Komsi Burrel – Bulqizë, sot datë 11 shkurt në orën 13:42’ deri ne oren 13:54 mbetën pa energji disa zona në Mat.
Si pasojë e riparimit të defektit mori energji nënstacioni Suç që furnizon zonat: Suç, Posum, pjesërisht Batërr e Vogël, Zenisht,Sukbull, Berxalle, dhe Lagje Kolaj, Ceruje, Kujtim, Patin, Gurre e Vogel, Shahinaj, Gurre e Madhe, Dom, Mishter, Rrip, Zalle Rripe, Mali I Leze, Klos, Guri I Bardhe, Xiberr Hane,
Xiberr Murrize, Shkalle(Kom. Xiberr ), Shulbaterr, Kurdari, Kurqelaj, Skenderaj, Shulla, Mastresh, Qafe Dardhe, Gurqele, Lis, Gjalish, Vinjoll, Mallunxe, Shoshaj, Shoshaj Siperm, Komija e Tullave, Kukaj.