Remonti në kabina, 11 shkurt kufizim energjie në rrugën “Medar Shtylla” Tiranë

Për shkak të punimeve në kabina ku po instalohet rrjeti 20 kV, ditën e hënë 11 Shkurt, do stakohet energjia elektrike në kabinën “Selita 4”, gjatë intervalit kohor 09:00-14:00.
Pa energji do të mbetet rruga “Medar Shtylla” pjesërisht.