Avari në n/stacionin Fushë-Krujë, pa energji për 30 minuta disa zona

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE, njofton se për shkak të një avarie në nstacionin Fushë-Krujë, për 30 minuta do të mbeten pa energji disa zona, nga ora 11:30-12:00.
Fabrika e Cimentos, aktualisht jashtë pune,
Qyteti i Fushë-Krujës, (pjesërisht), Ashan, Ura Gjoles, Fshatrat (Larushkë, Tapizë, Shelqet, Nikël,
Verion, Gretë, Kërcaj, Goran, Zezë, Fushë Kruje- Rinas( pjesërisht)) Burgu Fushë-Krujë,
Privat/ Fabrika Tullave, Fshat Fushë Krujë, Arameras, Kodra Qeleve, Fshatrat (Borizan, Thuman, Derven, Gramez, Bregu i Lumit, Grize ), Pompat e Ujësjellësit Durrës, Fshati Brrok.