Avari në n/stacionin Këlcyrë, pa energji disa zona

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE, njofton për një avari të ndodhur në n/stacionin e Këlcyrës sot në mëngjes rreth orës 06.20.

Për pasojë kanë mbetur pa energji ish komunat Barmash, Novoselë, Qendër-Ersekë, ‘’Qendër-Leskovik, Mollas, Çlirim, Vithkuq.

HEC-et lokale : TRECKA, Trecka 1-2

Në Përmet, pa energji kanë mbetur bashkia Përmet, dhe ish –komunat : Petran, Çarçovë, Frashër, Piskovë, Dishnicë, fabrika e Tullave dhe Fabrika e Ujit Trebeshina.