Defekt në 6 fidera të NST Gjirokastra 2, mungesë energjie në qytetin e Gjirokastrës

Njoftim për abonentët Gjirokastër

Për shkak të djegies së siguresave 20kv të TR Tensionit, kanë mbetur pa tension fiderat e NST Gjirokastra 2.
Ky defekt ka lënë pa energji qytetin e Gjirokastrës.
Grupet e punës së OSHEE po punojnë për riparimin e defektit dhe rikthimin sa më shpejt të energjisë tek të gjithë abonentët.