Defekt në linjën 35kv L30-55/1a Bogiq 220kv-Koplik, pa energji disa zona

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE, njofton se për shkak të një defekti (këputje përcjellësi) në linjën 35kv L30-55/1a Bogiq 220kv-Koplik, ka mbetur pa energji linja L30-55/1b Koplik-Hani Hotit.
Punimet do të zgjasin nga ora 10:00-12:00
Zonat pa energji në Shkodër: Ish Komunat Qendër, Shkrel, Gruemirë, Kastrat, Kelmend, Dogana Hani Hotit.